Helsepark, Hakadal

Eiendommen består i dag av et areal på 147,575 kvm. Det står 25 bygg på tomten av varierende art, fra sykehuset til mindre bolig- og servicebyggTotalt utgjør boligmassen over 15.000kvm.

Prosjektets mål er å etablere et moderne helse- og velferdstilbud anno 2030. Tilbudet skal svare ut lokale og nasjonale behov, i samarbeid med kommunen.

Anlegget skal være til nytte og glede for mennesker som trenger opplæring, behandling og oppfølging, samt for lokalbefolkningen.

Resultatet skal skape nye arbeidsplasser for regionen og et aktivt og levende Glittre.

Oppdragsgiver: Aberia
Program: Helse og velferd
Status: Urealisert