Prosjekter

Vi mener at god arkitektur skapes i dialog mellom bygget og dets sosiale og fysiske omgivelser. Derfor opererer vi i grenseområdet mellom arkitektur, strategi og analyse.

Vår portefølje består av prosjekter fra byplan til småskalaprosjekter – og i alle faser, fra mulighetsstudier til ferdig bygget. Rommene vi skaper skal oppleves som gode å oppholde seg i, uavhengig av skala. Nedenfor ser du et utvalg av våre prosjekter.