Barnehage, Enebakk

Månetoppen er et forprosjekt for en større barnehage med syv avdelinger i Enebakk. Barnehagen skal bygges tett opptil Østmarka på en naturtomt med et skogsområde på en ene siden, og et nytt boligfelt på den andre. Bygningen er tilpasset høydeforskjellene på stedet. Bygningens buede form krummer seg langs terrenget og favner mot uteområdene og skogen.

De syv avdelingene ligger fordelt på to forskjellige nivåer ut mot sine uteområder på hver side av høyderyggen. Fellesrom og administrasjon er plassert i den øverste etasjen.  Taket i barneavdelingen glir over i terrenget i 2. etasje og blir en naturlig del av utearealet. Taket er dekket med naturlige overflater og beplantning, det er perforert med overlys til avdelingene under og atrier med trær som vokser gjennom etasjene.

Barnehagen er tenkt utført med utstrakt bruk av naturlige treoverflater og store glassfelter som åpner opp mot uteområdene. Øverste etasje planlegges kledd med en vedlikeholdsfri platekledning i en lun naturtone.

Oppdragsgiver: Aberia
Program: Barnehage

Fasader

Plantegninger