Stedsutvikling, Tolvsrød

Nye Tolvsrød Torg skal bli en levende møteplass for nærområdet. Eksisterende tilbud skal reorganiseres og utvides for å skape en nær og engasjerende landsby. Tolvsrød Torg skal tilby kommersielle nærfunksjoner, gode uterom og varierte boligtyper i trygge grønne rammer.

Oppdragsgiver: Folksom AS, eiendomsutvikler
Program: Stedsutvikling
Status: Til kommunal behandling