Bolig og stall, Skien

Den nye boligbygningen med tilhørende stall, er med sin karakter tegnet for å passe inn i jordbrukslandskapet i Skien. Bygningene består av to volum arrangert i en u-form for å skape en privat gårdsplass/et tun.

Boligbyggets hovedorientering mot sørvest, åpner mot landskapet med store vinduer i oppholdsrommene, og styrker byggets kobling mot omgivelsene. De mer introspektive nord- og østfasadene vender mot gårdsplass og innkjøring.

Oppdragsgiver: Privat kunde
Program: Bolig og stall
Status: Ferdigstilt 2022

Fasader

Plantegninger