Barnehage, Bergen

Arkitektur spiller en avgjørende rolle i utformingen av barnehager, da den har en direkte innvirkning på barnas trivsel, læring og utvikling. Barnehager er ikke bare steder der barn oppholder seg i løpet av dagen, men også pedagogiske miljøer som skal stimulere deres kreativitet, nysgjerrighet og sosiale interaksjon.

En viktig faktor i utformingen av barnehager er rommets fleksibilitet. Barn har behov for varierte aktiviteter og lekemuligheter, og derfor bør barnehagen tilby ulike rom og soner som kan tilpasses forskjellige aktiviteter. For eksempel bør det være lekeområder for fysisk aktivitet, rolige områder for avslapning eller lesing, og områder for kreativ utfoldelse som tegning eller konstruksjon. Fleksible rom gir barna muligheten til å utforske ulike interesser og utvikle seg på flere områder.

Oppdragsgiver: Privat kunde
Program: Fritidsbolig
Status: Urealisert

Fasader

Snitt

Plantegninger