Omsorgsbolig, Røyse

Åsheims vei 5 ligger i naturskjønne omgivelser ved Vik i Hole kommune, omtrent én mil sør for Hønefoss og fem mil nordvest for Oslo. Mot øst er det flott utsikt over Steinsfjorden med Gyrihaugen og Krokskogen på motsatt bredde. Tomten er skrånende med en høydeforskjell på omtrent 5 meter med høyeste punkt i nordvest. Eiendommen er en del av et regulert område for institusjonsformål sammen med Høyenhall Helse og rehabilitering. Det tillates bebyggelse for tjenesteyting innen for institusjonsformål.

Den foreslåtte bygningsmassen er orientert slik at inngangspartiet ligger mot parkeringsplassen i sør, og felles oppholdsrom peker mot utsikten og hagen i øst. Soverom ligger skjermet fra innsyn mot vest og nord. Inspirert av nabobygningen, Høyenhall, foreslås en blanding av rød trekledning og teglforblending på det nye bygget. Det blir både en videreføring og en kontrast til Høyenhall. Felleskjøkkenet som er byggets hjerte kles i vedlikeholdsfrie fasadeplater i en varm okergul farge som kan skimtes over taket og på østfasaden mot utsikten.

Oppdragsgiver: Privat kunde
Program: Fritidsbolig
Status: Urealisert

Fasader

Snitt

Plantegninger