Helse og rehabilitering, Røyse

Høyenhall er et rehabiliteringssenter hvor de ansatte blant annet er spesialister på effektiv behandling av traumatiske hodeskader og hjerneskader, opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning. Senteret ligger i naturskjønne omgivelser ved Vik i Hole kommune. Fra den store terrassen har brukerne en fantastisk utsikt over Steinsfjorden og Krokskogen.

Det eksisterende bygget skal oppgraderes for å tilpasses dagens bruk og standard.

Oppdragsgiver: Aberia
Program: Helse og rehabilitering
Status: Urealisert