Gildehall, Tønsberg brygge

I midten av Tønsbergs hovedpulsåre og naturlige møteplass, Brygga, foreslås en parkeringsplass omdisponert til næringslokale. Hensikten med endringsforslaget er å videreutvikle Tønsberg brygge som destinasjon for lokalbefolkning og turister.

Som et bidrag til å forsterke bryggas identitet, er forslag til ny bebyggelse tegnet med saltak. Stående kledning og fargevalg er med på å underbygge det historiske utrykket. Den transparente fasaden henvender seg til omkringliggende arealer, og fungerer som et bindeledd mellom eldre og nyere bebyggelse langs Brygga.

Oppdragsgiver: Folksom
Program: Skisseprosjekt
Status: Urealisert

Fasader

Plantegninger