Boliger for omsorgstrengende ungdom, Sarpsborg

Det søkes tillatelse til å oppføre en enebolig over to etasjer med en sekundærleilighet i 1. etasje. Boligen plasseres sentralt på tomten, litt tilbaketrukket i forhold til nabohusene i vest. Terrenget er skrånende slik at huset får to etasjer mot bebyggelsen i sør og vest, men én etasje mot skogen i nord og øst. Dette gjør at bygget oppleves lavere og innpasses bedre i landskapet. Materialmessig tenkes huset utført i vedlikeholdsfrie materialer som patineres over tid, og naturlig kntter seg til omgivelsene.

Oppdragsgiver: Aberia
Program: Bolig
Status: Til kommunal behandling

Fasader

Snitt

Plantegninger