Trampoline- og treningspark, Lørenskog

Luhrtoppen består av en stor bygningsmasse som rehabiliteres og ombygges til nye funksjoner som lager, næring- og kontorformål.

 Ny trampolinepark, treningsarealer, garderober og kontorer er allerede etablert i eksisterende bygningsmasse.

Oppdragsgiver: Vinterparken
Sted: Lørenskog, Oslo
Program: Næring
Ombygd areal: 5700 kvm

Fasade