Omsorgsboliger, Voksentoppen

Målsettingen for prosjektet er å omforme Voksentoppen Senter for astma og allergi til generelt omsorgsformål med tilhørende støttefunksjoner. Funksjonsmessig innebærer dette en bevaring av flere eksisterende soverom, samt basseng og helsefunksjoner. Det øvrige arealet, primært areal tidligere anvendt til barnehage, storkjøkken og kontor, ønskes ombygget til nye soverom med oppholdsarealer. Etter tiltaket vil arealene ha over 40 soverom over to etasjer med tilhørende bo- og servicefunksjoner. Samtlige arealer vil opparbeides for å tilfredsstille dagens relevante tekniske forskrifter.

Oppdragsgiver: Aberia
Program: Omsorgsbolig

Eldre tegning

Historisk foto