Boliger for omsorgstrengende ungdom, Moss

Bygningen er tegnet som et atriumshus hvor private og felles rom er fordelt rundt et skjermet indre gårdsrom. Et stort felleskjøkken er samlingspunktet i huset og bindeleddet mellom de forskjellige delene. Denne organiseringen gir beboerne mulighet for privatliv, selvstendighet og fellskap innenfor trygge rammer. De store vindusflatene sørger for gode lysforhold og kontakt med hagen.

Oppdragsgiver: Aberia
Program: Bolig
Status: Under oppføring

Fasader

Snitt

Plantegninger